NHÂN VIÊN KINH DOANH

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Số lượng cần tuyển : 30 người
Liên hệ : Ms Phụng – nộp trực tiếp tại công ty thời gian từ 31/08/2017-30/09/2017
 Nộp đơn tại : Lầu 8, Tòa nhà Việt Thuận Thành số 229 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Liên hệ : Ms Phụng – nộp trực tiếp tại công ty thời gian từ 31/08/2017-30/09/2017Nộp đơn tại : Lầu 8, Tòa nhà Việt Thuận Thành số 229 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

NHÂN VIÊN MARKETING

NHÂN VIÊN MARKETING

- Phòng Marketing của Công ty. - Phát triển các Dự án của công ty. Liên hệ :– nộp trực tiếp tại công ty thời gian từ 31/08/2017-30/09/2017Nộp đơn tại : Lầu 8, Tòa nhà Việt Thuận Thành số 229 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

KỸ SƯ XÂY DỰNG

KỸ SƯ XÂY DỰNG

Liên hệ : Ms Phụng – nộp trực tiếp tại công ty thời gian từ 31/08/2017-30/09/2017.
 
Nộp đơn tại : Lầu 8, Tòa nhà Việt Thuận Thành số 229 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 


Download mẫu đơn xin việc Nộp đơn trực tuyến