Tòa nhà Việt Thuận Thành


TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VIỆT THUẬN THÀNH.

TRỤ SỞ CÔNG TY.